Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna:
 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, może złożyć reklamację dotyczącą zamówienia pod adresem: sklep@dzidziusiowo.com
 2. Po uzgodnieniu zasad reklamacji (wymiana towaru czy zwrot pieniędzy) towar należy odesłać na adres:
Magdalena Vogt-Komorowska
Butik Dzidziusiowo
Michałowice 3C
55-095 Michałowice gm. Długołęka
 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwracamy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 1. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

   

ZWROT TOWARU

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@dzidziusiowo.com
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres
Magdalena Vogt-Komorowska
Butik Dzidziusiowo
Michałowice 3C
55-095 Michałowice gm. Długołęka
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Magdalena Vogt-Komorowska
Butik Dzidziusiowo
Michałowice 3C
55-095 Michałowice gm. Długołęka
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………,numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ………………………………………………
.… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login: ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis
 1. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot następuje na rachunek klienta. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia konta bankowego do zwrotu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.