Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady działania strony dzidziusiowo.com zwanego również Serwisem lub Sklepem albo Sprzedającym, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego oraz strony działającej pod adresem www.dzidziusiowo.com jest firma: Ellarien Magdalena Vogt-Komorowska, ul. Bacciarellego 53/17, 51-649 Wrocław, NIP: 898-19574-10
Kontakt: sklep@dzidziusiowo.com, tel.: 501 92 83 92 2.

3. OFERTA

 1. Artykuły oferowane w sklepie dzidziusiowo.com to ręcznie wykonane przedmioty, które podlegają ochronie praw autorskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).
 2. Artykuły dekoracyjne oferowane w sklepie dzidziusiowo.com nie są zabawkami w rozumieniu obowiązujących przepisów. Ponieważ zawierają drobne elementy, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte przez dziecko, należy mocować je poza swobodnym dostępem małych dzieci .
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji i promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Dzidziusiowo.com świadczy również usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu Użytkownikom zasobów Serwisu dostarczonych przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z branży dziecięcej
 5. Dzidziusiowo.com dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie przez inne podmioty były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Dzidziusiowo.com zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.

4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są na stronie www.dzidziusiowo.com poprzez Sklep lub poprzez narzędzie doboru tkanin (zwane także Kreator) znajdujące się pod adresem: http://www.dzidziusiowo.com/literki
 2. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku płatności na konto - po tym, jak wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym;
  • w przypadku płatności poprzez dotpay w momencie uzyskania przez płatność statusu: Wykonana.
 4. Zamówienie poprzez Kreator:
 • Należy kliknąć w przycisk "Podaj imię" i wpisać litery, które mają wchodzić w skład napisu.
 • W przypadku doboru dekorów, należy kliknąć przyciski "Dodaj serduszko/gwiazdkę/ptaszka" - w następnym kroku wpisać w uwagach do zamówienia czy dekory mają być na girlandzie, czy na osobnych tasiemkach.
 • Z listy należy kliknąć te kolory, z których będą dobierane materiały lub przycisk "Wszystkie" - wtedy rozwiną się wszystkie dostępne materiały. Jeśli chce się zrezygnować z któregoś koloru, należy odznaczyć go, ponownie na niego klikając.
 • Można skomponować kilka różnych zestawów kolorystycznych i za pomocą przycisku "Dodaj do porównania" zestawić je ze sobą do wyboru.
 • Jeśli któraś literka ma być ozdobiona kokardką i/lub guziczkami, w następnym kroku w uwagach do zamówienia należy wskazać literkę, którą mamy ozdobić. Ozdoby są wliczone w cenę zestawu.
 • Aby złożyć zamówienie wybranych literek, należy kliknąć przycisk „Zamów projekt”.
 • W kolejnym kroku nastąpi podsumowanie zamówienia. Po uzupełnieniu wszystkich pól, wciśnięcie przycisku „Zamawiam” przenosi do płatności.
 • Zamówienie uważa się za kompletne w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie lub otrzymaniu powiadomienia z serwisu Dotpay o statusie transakcji: Wykonana.
 • Dzidziusiowo.com zastrzega sobie, że kolory tkanin proponowanych do dekorów prezentowanych w Serwisie zarówno w Sklepie jak i w Kreatorze mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Zamówienia szyte są na bieżąco, a różnice w odcieniach mogą być związane z zastosowaniem tkanin dostarczanych przez różnych producentów.
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod wskazanym na stronie internetowej adresem sklep@dzidziusiowo.com
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat pełną informację na wskazany podczas rejestracji adres mailowy lub na wskazany podczas rejestracji numer telefonu.
 3. Istnieje możliwość wystawienia rachunku do zamówienia. Treść dokumentu odpowiada danym podanym przez Klienta oraz danym ilościowym i jakościowym wynikającym ze złożonego zamówienia. Rachunek wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Rachunki wystawiane są jedynie na żądanie Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka lub poprzez email.
 4. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu i tkanin w ramach Kreatora jest zmienna i podlega aktualizacji.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 7 dni roboczych - zależny jest od ilości aktualnie złożonych zleceń.
 6. Zlecenia wykonywane są według kolejności napływania. Maksymalny czas realizacji nie przekracza 14 dni roboczych, a w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych/losowych zostanie przekroczony, Dzidziusiowo.com skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia nowego terminu lub ewentualnego zwrotu pieniędzy.

5. DOSTAWA

 1. Dostawa towaru odbywa się przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 2. Termin otrzymania przesyłki to deklarowany w ofercie czas realizacji + czas dostawy.
 3. Wysłanie przesyłki potwierdzone jest mailem na adres podany podczas składania zamówienia.

6. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • płatność przy odbiorze – wyłącznie po kontakcie z Serwisem;
  • płatność przelewem tradycyjnym;
  • płatność kartą kredytową i e-przelewem.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

7. REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna:
 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, może złożyć reklamację dotyczącą zamówienia pod adresem: sklep@dzidziusiowo.com
 2. Po uzgodnieniu zasad reklamacji (wymiana towaru czy zwrot pieniędzy) towar należy odesłać na adres:
Magdalena Vogt-Komorowska
Butik Dzidziusiowo
Michałowice 3C
55-095 Michałowice gm. Długołęka
 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, zwracamy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 1. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 8. ZWROT TOWARU

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@dzidziusiowo.com
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres
Magdalena Vogt-Komorowska
Butik Dzidziusiowo
Michałowice 3C
55-095 Michałowice gm. Długołęka

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 
Magdalena Vogt-Komorowska
Butik Dzidziusiowo
Michałowice 3C
55-095 Michałowice gm. Długołęka
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………,numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ………………………………………………
.… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login: ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis
 1. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania towaru.

9. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot następuje na rachunek klienta. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia konta bankowego do zwrotu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić..
 2. Dzidziusiowo.com zobowiązuje się do ochrony prywatności konsumenta korzystającego z Internetu poprzez ochronę danych osobowych na podstawie państwowych i międzynarodowych przepisów i wymogów. Dane przekazywane do Serwisu mogą być przez klienta kontrolowane w każdej chwili.
 3. Dane są wykorzystywane tylko w celu należytego wykonania zobowiązań Serwisu wobec Klienta oraz w celu przygotowania produktów i usług najlepiej odpowiadających potrzebom. W tym samym celu dane mogą być uzupełniane.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które umożliwiają wykonanie umowy sprzedaży jesteśmy uprawnieni do unieważnienia złożonego zamówienia.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym każdorazowo powiadomi swoich Użytkowników.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.